Names: “Preziuso”

 To view the biography of a person, left click on the name.

Italian Name

American Name

Life Span

Arrived  in
Painesville

Spouse

Preziuso, Antonio

 

1877- unk

1910

 Teresa _______

Preziuso, Immacolata

Padula, Margaret

1884 – 1968

1909 to 1913

 Liborio Padula

Preziuso, Felice

Prezioso, Felix A.

1879 – 1961

1896 to 1902

1. Giovanna DiBiase
2. Maria Antonia Pasquarelli

Preziuso, Francesco

Prezioso, Frank

1882 – 1920

1900

 Maria Assunta Iovine

Preziuso, Giovanni

 

1891 – unk

1910

 

Preziuso, Giuseppe Nicola

Preziuso, Nicola

1890 – unk

1906

 Angela _______