Names: “Seggio”

 To view the biography of a person, left click on the name.

Italian Name

American Name

Life Span

Arrived  in
Painesville

Spouse

 Seggio, Giuseppa

Profeta, Josephine

1852 – 1918

1911

Angelo Profeta

Seggio, Giuseppe

Seggio, Joseph

1904 – 1994

1914

 Marie Fiorello 

Seggio, Luigi

Seggio, Louis

1902 – 1989

1914

 Mary Gianforcaro

Seggio, Rosina

Giaconia, Rose

1907 – 1988

1914

Giuseppe Giaconia

Seggio, Salvatore

Seggio, Samuel

1866 – 1928

1914

Carmella Barbera

Seggio, Salvatore

Seggio, Samuel

1895 – 1975

 

Maria Inchiostro